Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yabancı yatırımcının başkaca bir şart aranmaksızın özellikle ikametgah sürelerine takılmadan Türk Vatandaşı olmasının önü açılmıştır. Türk soylu olmayan yabancılar genellikle ülkemizde iki şekilde Türk vatandaşı olmaktadır. Ya başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl...

Torba Yasa olarak bilinen kanunda SGK borçları affı yeniden yapılandırılarak gecikme cezası ve gecikme zammı yeniden düzenlenmiştir. Kanuna göre 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek priminin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İsteğe bağlı...

6552 Sayılı Kanunda Vergi Affı kişi ve kuruluşlara çeşitli açıdan kolaylık sağladı. 2011 yılında 6111 sayılı yasa ile getirilen düzenlemelere göre bir hayli sınırlı kalan Vergi Affı Kanunu, tahsilinde zorluk çekilen vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması ve mükelleflere ödeme kolaylığı sağlanması kapsamında oluşturulmuştur. Kasa fazlası ve cari hesaplardaki fiktif tutar nedeniyle sıkıntı yaşayan kurumlar açısından vergi...

ERDOĞAN HUKUK BÜROSU Nişantaşı Şişli - İstanbul Tel: +90 (212) 234 04 16

logo-footer

TAKİP EDİN:                  

ARA