Torba Yasa olarak bilinen kanunda SGK borçları affı yeniden yapılandırılarak gecikme cezası ve gecikme zammı yeniden düzenlenmiştir. Kanuna göre 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek priminin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin kanunun yayımlanmasının ardından ilk üç ay içinde başvurması gerekiyor.

Prim Affı Kapsamında Neler Var?

  • 1 Ocak 2012’den beri gelir testine girmediği için borcu olanlar,
  • Gelir testine geç girdiği için gelir testinin yapıldığı dönemden önce SGK tarafından en yüksek prim borcuyla borçlandırılanlar,
  • Gelir testini zamanında yaptırmasına rağmen prim borcu bulunanlar af kapsamından yararlanabiliyorlar.

Gelir testi yaptırmayan kişiler ise yaptırdıkları takdirde yasaya göre değerlendirilecekler. Kişi en düşük gelir grubunda çıktığında ise önceki borçları silinecek. Ayrıca prim borcu ödemeden genel sağlık sigortasından faydalanabilecekler. Orta ve üst gelir grubunda çıkması halinde prim borçları yapılandırılacaktır.

Genel sağlık sigortası borçlusunun 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan borçları bu yapılandırma kapsamında değerlendirilecek. Bu tarihten önceki tüm borçlar yapılandırmaya alınabilecek.

SGK Borç Affına Ne Zaman Başvurulur?

31 Mart 2015 tarihine kadar ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak ve gelir testine girmek gerekiyor.

Borçlar Nasıl Ödenecek?

SGK prim affından faydalanacak kişilerin borçları en az 6, en fazla 18 ay vadeye bölünür. Vadeye bölünen borçlardan vade farkı da alınmaktadır. Borçlu kişi ödenecek miktarı yapılandırmayı seçtiği takdirde taksit ödemelerini iki aydan fazla aksatırsa yapılandırma hakkını kaybedecek ve eski borçları yürürlüğe girecek.

SGK ile prim borcu yüzünden davalık olan kişiler, torba yasanın bu maddeleri kapsamına girmeyecekler. Davanın sonucuna göre gerekli işlemler yapılacak. Dava sonucu kişinin lehine çıkarsa herhangi bir sorun yaşanmayacak. Ancak aleyhinde olması halinde torba yasanın hiçbir maddesinden yararlanmamak söz konusu. Yasadan faydalanmak isteyenler dava dilekçelerini çekmeliler.

 

ERDOĞAN HUKUK BÜROSU Nişantaşı Şişli - İstanbul Tel: +90 (212) 234 04 16

logo-footer

TAKİP EDİN:                  

ARA